تایسیز پرواز پارسیان

جشن های مردم مالزی

جشن ها ی مردم  مالزی:

مالزی کشوری است که به دلیل چند دستگی فرهنگ و مذهب ،هر قوم و نژادی پیرو عقاید و مذهب های خاص خود هستند و در طول سال جشن های متفاوتی را در سطح ملی یا دیگر سطوح بر پا می کنند.

.جشن های مردم مالزی عبارتند از:

تایپوسام مالزی:

یکی از جشن های مردم مالزی می باشد که  این جشن در دهمین ماه تقویم هندی ها و توسط هندوها انجام می شود.روز قبل از  این جشن هندوها از خوردن بعضی غذاها دوری می کنند و خود را برای روزه گرفتن آماده می کنند.طرفداران مذهب کاوادیس قلاب هایی را به بدن خود فرو می کنند و بقیه هم در برابر انواع دردها از طریق خراش دادن گونه ها و زبانشان توسط میخ ها و قلاب های فلزی ایستادگی می کنند .آن ها معتقدند که با این خود آزاری ها خدایان گناهانشان رابخشیده و یک نوع توبه به حساب می آید.

چپگوهمی مالزی:

در پانزدهمین شب سال نو چینی ها همراه با دعا و مشخص کردنزمان پایان سال نو بر پا می شود .از جشن های مردم مالزی می باشدکه که مردم خانه های خود را در آخرین روز جشن با  آویختن چراغ نورانی می کنند .

روز وساک مالزی:

این جشن که از جشن های مردم مالزی می باشد  مختص به بودائی هاست و درماه می برگزار می شود.که بودائیان از سپیده ی صبح برای عبادت در کنار هم جمع می شوند .در این مراسم بخشش،غذادادن به نیازمندان ،جلوگیری از عصبانیت ،روشن کردن عود و دعا انجام می شود و در لباسی زعفران رنگ به صورت هم صدا سرود راهبه ها که ساتراس نام دارد را می خوانند.

هری جاوا مالزی:

زمانی که قصد دارند پایان فصل برداشت زمین های برنج و شروع فصل جدیدی از کاشت را اعلام کنند این جشن به مدت یک هفته توسط ایبانهای ساراواک انجام می شود ودر آن مدت مراسم پایکوبی و شعر خوانی برقرار است .

جشن ارواح گرسنه مالزی:

بکی از جشن های مردم مالزی می باشد که توسط بودائیها وتائوئیها و در پانزدهمین روز از هفتمین ماه قمری بر پا می شود .اعتقاد آن ها براین است که دروازه جهنم همیشه باز است و ارواح گرسنه زمین را برای پیدا کردن غذا وانتقام از آن هایی که در زندگی آن ها را به راه درستی هدایت نکرده اند به جستجو میپردازند.

جشن شیرینی ماه و فانوس مالزی:

این جشن معروف به جشن اواسط پاییز است و بیشتر جزو جشن های تاریخی محسوب می شود این جشن بیان کننده ی انقلاب

موفقیت آمیزی بر علیه فرمان روای مغول در قرن چهاردهم میباشد .

دیپاوالی مالزی:

جشن چراغ ها از جشن های مردم مالزی می باشد که  در ماه هندی کارتیک برگزار می شود .این جشن سمبل موفقیت لرد کریشنا بر چندین پادشاه شیاطین را اعلام می کند و در این روزهندوها صبح زود از خواب بیدار می شوند به شستن خود با روغن گیاهی می پردازند ،دعامی خوانند ،لباس نو می پوشند و خانه های خود را با کوزه ها ی سفالی که با ویکس وروغن نارگیل پر شده اند نورانی می کنند و بر این باورند که با این کار خدای ثروت را به منازل خود دعوت می کنند.

عید فطر مالزی:

عید فطر مختص مسلمانان و بعد از یک ماه روزه گرفتن پایانماه رمضان را اعلام می کندکه روز جشن از طریق دیدن ماه نو معلوم می شود.

مسلمانان صبح زود برای اقامت نماز عید فطر در مساجد جمع میشوند .در این روز کوچک تر ها از بزرگتر ها تقاضای بخشش می کنند،

دوستان و نزدیکان را به خانه ی خود دعوت کرده و خیلی ازغذاهای خوشمزه ی مالزیایی در این روز سرو می شود.

جشن کریسمس مالزی:

نشان دهنده تولد حضرت مسیح و در بیست و پنجمین روز دسامبرتوسط مسیحیان جشن گرفته می شود .این جشن توسط کسانی که مسیحی نیستند هم برگزار میشود و باعث می شود که خانواده ها و نزدیکان دور هم جمع بشوند .جشن کریسمس از نیمه شب قبل به    کریسمس بابانوئل برای مرد مهدیه هایی می آورد .بوقلمون eveکریسمس شروع شده و به روز بعد کشانده می شود .در مدت evمناسبت

سرخ شده نیز غذای سنتی این روز می باشد