تایسیز پرواز پارسیان

شهر کیف

کیف               

پایتخت کشور اوکراین و بزرگترین شهر آن می باشد.رودی به نام دنیپر از وسط کی یف عبور می کند و این شهر را به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم میکند.دانشمندان زیادی در این شهر به دنیا آمدند و زندگی خود را گذرانده اند .این شهر مرکز فرهنگی،اقتصادی ،سیاسی و علمی اوکراین نیز هست . کیف از مراکز مذهبی اروپای شرقی و مسیحیت ارتوکس است که کلیسای جامع،کلیسای سنت اندرو و کلیسای جامع رستاخیز مسیح در این شهر وجود دارد .این شهر با 1500 سال قدمت از قدیمی ترین شهرها محسوب می شود.