تایسیز پرواز پارسیان

مذهب مردم اکراین

مذهب مردم اوکراین :

تا سال 988 میلادی مردم اوکراین مثل تعداد زیادی ازمردم اروپا بت پرست بودند ولی زمانی که پرنس ولادیمیر مسیحیت را قبول کرد دین این کشور مسیحی شد .پاتریاک بیزانس مذهب ارتدوکس را پدید آورد.اکثر مردم اوکراین ازکلیسای ارتدوکس پیروی می کنند و اقلیت آن تابع کلیسای کاتولیک می باشند .مذهب پروتستان ،مذهب دیگری است که پیروانی در اوکراین دارد مردم اوکراین حدود 96.2 درصدمسیحی ،7% مسلمان،6% یهودی و بقیه ی دین ها 2.5 % جمعیت این کشور را شامل می شود.