تایسیز پرواز پارسیان

کلیسا سنت سوفیا

کلیسای سنت سوفیا :

از قدیمی ترین کلیساها و مکان های گردشگری کی یف می باشد که در سال 1037،توسط یاروسلاو که رهبر قدرتمند کیف بود ساخته شد و بعد از سال ها خود در این کلیسا به خاک سپرده شد.برج ناقوس 75 متری ،بهترین مکان برای تماشای 13 گنبدطلایی بالای برج ها سفید است .در خارج از دروازه های این کلیسا مجسمه های بوگدانملنیتسکی (قرن هفدهم کیف را آزاد و به امپراطوری روسیه داد) دیده می شود و این کاربه منظور احترام و بزرگداشت به این شخص انجام شده است .کلیسای سنت سوفیا در میدان سوفیسکایا قرار دارد.