تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

  • نام هتل
  • آدرس هتل
  • وب سایت
نووتل مالزی | Novotel hotel
2 Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia


توضیحات