تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

  • نام هتل
  • آدرس هتل
  • وب سایت
شراتون ایمپریال | Sheraton Imperial hotel
Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia


توضیحات