تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

  • نام هتل
  • آدرس هتل
  • وب سایت
پرایمر پالاس | Premier Palace Hotel
Tarasa Shevchenko Boulevard 5-7/29, Kiev, 01004, Ukraine


توضیحات