تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000


قدرتمندترین پاسپورت جهان درسال 2019


تاریخ انتشار :19 دی 1397

 ژاپن دارنده بهترین پاسپورت 2019 جهان شد


بر اساس شاخصHenley Passport Index (سفر آسان و مسافرت راحت) ژاپن بهترین پاسپورت 2019 جهان را دارد

بهترین و قدرتمندترین پاسپورت جهان پاسپورت ژاپن است که در 190 کشور پذیرفته شده است.

 سنگاپور و کره جنوبی با 189 کشور در رده دوم، فرانسه و آلمان در رده سوم، دانمارک، فنلاند، ایتالیا و سوئد در رده چهارم، لوکزامبورگ و اسپانیا در رده پنجم بهترین پاسپورت های جهان در فهرست 2019 جای گرفتند


ایران با 42 مقصد پذیرفته شده در رده 96 جهان از لحاظ سهولت در مسافرت جای گرفت