تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور کیف-اودسا زمستان97

1060 دلار شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. اودسا
3 شب

هواپیمایی UIA

2. کیف
3 شب

هواپیمایی UIA

نام شهر
اودسا
مدت اقامت
3
توضیحات
هواپیمایی UIA

نام شهر
کیف
مدت اقامت
3
توضیحات
هواپیمایی UIA

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

1060 دلار

1130 دلار

-

700 دلار

1165 دلار

1340 دلار

-

700 دلار

1360 دلار

1710 دلار

-

700 دلار

1590 دلار

2050 دلار

-

700 دلار

1590 دلار

2050 دلار

-

700دلار

1680 دلار

2190 دلار

-

700 دلار

1690 دلار

2370 دلار

-

700 دلار

درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1060 دلار
هر نفر1 تخته
1060 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1165 دلار
هر نفر1 تخته
1165 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1360 دلار
هر نفر1 تخته
1360 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1590 دلار
هر نفر1 تخته
1590 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1590 دلار
هر نفر1 تخته
1590 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1680 دلار
هر نفر1 تخته
1680 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1690 دلار
هر نفر1 تخته
1690 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
700 دلار
اطلاعات تور
عنوان تور تور کیف-اودسا زمستان97
مدت اقامت 6 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 7 دی تا 14 دی
خدمات -اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار -2 قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4 با زمینه سفید -تکمیل فرم سفارت -گواهی شغلی -کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی -پرینت بانکی با حداقل مانده حساب 150.000.000 ریال -ضمانت نامه بانکی یا چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 200.000.000 ریال
مدارک لازم -اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار -2 قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4 با زمینه سفید -تکمیل فرم سفارت -گواهی شغلی -کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی -پرینت بانکی با حداقل مانده حساب 150.000.000 ریال -ضمانت نامه بانکی یا چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 200.000.000 ریال
توضیحات نرخ کودک زیر 2سال 150 دلارمی باشد. پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :