تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور کیف-اودسا 16 شهریور97

1070 دلار شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. اودسا
3 شب

هواپیمایی UM

2. کیف
3 شب

هواپیمایی UM

نام شهر
اودسا
مدت اقامت
3
توضیحات
هواپیمایی UM

نام شهر
کیف
مدت اقامت
3
توضیحات
هواپیمایی UM

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

10270 دلار

1200 دلار

-

670 دلار

1110 دلار

1280 دلار

-

670 دلار

1230 دلار

1520 دلار

-

670 دلار

1330 دلار

1680 دلار

1310 دلار

670 دلار

1420 دلار

1840 دلار

-

670 دلار

1560 دلار

2020 دلار

-

670 دلار

1650 دلار

2160 دلار

-

670 دلار

1660 دلار

2340 دلار

-

670 دلار

درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
10270 دلار
هر نفر1 تخته
10270 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1110 دلار
هر نفر1 تخته
1110 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1230 دلار
هر نفر1 تخته
1230 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1330 دلار
هر نفر1 تخته
1330 دلار
کودک با تخت
1310 دلار
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1420 دلار
هر نفر1 تخته
1420 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1560 دلار
هر نفر1 تخته
1560 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1650 دلار
هر نفر1 تخته
1650 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
درجه هتل


خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1660 دلار
هر نفر1 تخته
1660 دلار
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
670 دلار
اطلاعات تور
عنوان تور تور کیف-اودسا 16 شهریور97
مدت اقامت 6 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 16 شهریور تا 22 شهریور
خدمات -اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار -2 قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4 با زمینه سفید -تکمیل فرم سفارت -گواهی شغلی -کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی -پرینت بانکی با حداقل مانده حساب 150.000.000 ریال -ضمانت نامه بانکی یا چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 200.000.000 ریال
مدارک لازم -اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار -2 قطعه عکس رنگی تمام رخ 3*4 با زمینه سفید -تکمیل فرم سفارت -گواهی شغلی -کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی -پرینت بانکی با حداقل مانده حساب 150.000.000 ریال -ضمانت نامه بانکی یا چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 200.000.000 ریال
توضیحات نرخ کودک زیر 2سال 150 دلارمی باشد. پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی می باشد.

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :