تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور پاتایا ویژه 17 شهریور

4,400,000 تومان شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. پوکت
7 شب

پرواز ماهان ایر - ساعت پرواز 22:10 ساعت برگشت 22:35

نام شهر
پوکت
مدت اقامت
7
توضیحات
پرواز ماهان ایر - ساعت پرواز 22:10 ساعت برگشت 22:35

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

5,480,000 تومان

5,800,000 تومان

-

-

5,680,000 تومان

6,150,000 تومان

-

5,550,000 تومان

5,840,000 تومان

6,480,000 تومان

-

5,550,000 تومان

6,020,000 تومان

6,900,000 تومان

6,230,000 تومان

5,550,000 تومان

6,100,000 تومان

7,020,000 تومان

6,630,000 تومان

5,750,000 تومان

6,360,000 تومان

7,570,000 تومان

-

5,860,000 تومان

6,360,000 تومان

7,570,000 تومان

6,360,000 تومان

5,860,000 تومان

6,570,000 تومان

7,970,000 تومان

-

5,860,000 تومان

7,120,000 تومان

9,060,000 تومان

7,920,000 تومان

6,160,000 تومان

7,250,000 تومان

9,350,000 تومان

7,520,000 تومان

6,020,000 تومان

7,380,000 تومان

9,600,000 تومان

7,860,000 تومان

6,160,000 تومان

7,930,000 تومان

10,700,000 تومان

7,930,000 تومان

6,250,000 تومان

8,800,000 تومان

12,450,000 تومان

9,280,000 تومان

6,430,000 تومان

9,830,000 تومان

14,440,000 تومان

9,830,000 تومان

6,450,000 تومان

6,820,000 تومان

8,480,000 تومان

7,450,000 تومان

5,860,000 تومان

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5,480,000 تومان
هر نفر1 تخته
5,480,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
-
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5,680,000 تومان
هر نفر1 تخته
5,680,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
5,550,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5,840,000 تومان
هر نفر1 تخته
5,840,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
5,550,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,020,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,020,000 تومان
کودک با تخت
6,230,000 تومان
کودک بی تخت
5,550,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,100,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,100,000 تومان
کودک با تخت
6,630,000 تومان
کودک بی تخت
5,750,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,360,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,360,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
5,860,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,360,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,360,000 تومان
کودک با تخت
6,360,000 تومان
کودک بی تخت
5,860,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,570,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,570,000 تومان
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
5,860,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,120,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,120,000 تومان
کودک با تخت
7,920,000 تومان
کودک بی تخت
6,160,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,250,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,250,000 تومان
کودک با تخت
7,520,000 تومان
کودک بی تخت
6,020,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,380,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,380,000 تومان
کودک با تخت
7,860,000 تومان
کودک بی تخت
6,160,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
7,930,000 تومان
هر نفر1 تخته
7,930,000 تومان
کودک با تخت
7,930,000 تومان
کودک بی تخت
6,250,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
8,800,000 تومان
هر نفر1 تخته
8,800,000 تومان
کودک با تخت
9,280,000 تومان
کودک بی تخت
6,430,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
9,830,000 تومان
هر نفر1 تخته
9,830,000 تومان
کودک با تخت
9,830,000 تومان
کودک بی تخت
6,450,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,820,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,820,000 تومان
کودک با تخت
7,450,000 تومان
کودک بی تخت
5,860,000 تومان
اطلاعات تور
عنوان تور تور پاتایا ویژه 17 شهریور
مدت اقامت 7 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 17 شهریور تا 25 شهریور
خدمات پرواز رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، ترانسقر فرودگاهی، 7 شب اقامت هتل با خدمات، بیمه مسافرتی
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات برای تماس در زمان غیر اداری با شماره 09124863530 آقای عالیزاده تماس حاصل فرمایید . آژانس های همکار جهت دریافت کمیسیون با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید .

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :