تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور تفلیس 29 مهر 97

1,595,000 تومان شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. تفلیس
3 شب

پرواز قشم ایر

نام شهر
تفلیس
مدت اقامت
3
توضیحات
پرواز قشم ایر

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

1,595,000 تومان

1,895,000 تومان

1,570,000 تومان

1,390,000 تومان

1,730,000 تومان

2,020,000 تومان

1,685,000 تومان

1,390,000 تومان

1,810,000 تومان

2,190,000 تومان

1,770,000 تومان

1,390,000 تومان

1,940,000 تومان

2,440,000 تومان

1,895,000 تومان

1,390,000 تومان

2,115,000 تومان

2,745,000 تومان

1,820,000 تومان

1,390,000 تومان

2,155,000 تومان

2,870,000 تومان

1,990,000 تومان

1,390,000 تومان

2,200,000 تومان

2,955,000 تومان

1,900,000 تومان

1,390,000 تومان

2,910,000 تومان

4,380,000 تومان

2,480,000 تومان

1,390,000 تومان

6,780,000 تومان

12,120,000 تومان

5,100,000 تومان

1,390,000 تومان

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1,595,000 تومان
هر نفر1 تخته
1,595,000 تومان
کودک با تخت
1,570,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1,730,000 تومان
هر نفر1 تخته
1,730,000 تومان
کودک با تخت
1,685,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1,810,000 تومان
هر نفر1 تخته
1,810,000 تومان
کودک با تخت
1,770,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
1,940,000 تومان
هر نفر1 تخته
1,940,000 تومان
کودک با تخت
1,895,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,115,000 تومان
هر نفر1 تخته
2,115,000 تومان
کودک با تخت
1,820,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,155,000 تومان
هر نفر1 تخته
2,155,000 تومان
کودک با تخت
1,990,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,200,000 تومان
هر نفر1 تخته
2,200,000 تومان
کودک با تخت
1,900,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,910,000 تومان
هر نفر1 تخته
2,910,000 تومان
کودک با تخت
2,480,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,780,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,780,000 تومان
کودک با تخت
5,100,000 تومان
کودک بی تخت
1,390,000 تومان
اطلاعات تور
عنوان تور تور تفلیس 29 مهر 97
مدت اقامت 3 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 29 مهر تا 2 آبان
خدمات بلیط رفت و برگشت -استقبال و ترانسفر فرودگاهی-اقامت در هتل با صبحانه -بیمه مسافرتی.
مدارک لازم پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 390.000 تومان می باشد - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :