تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور دبی ویژه آبان ماه97

3,130,000 تومان شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. دبی
3 شب

پرواز ایران ایر و ماهان ایر وایر عربیا -تاریخ رفت:5-8-9 آبان // تاریخ برگشت:8-11-12

نام شهر
دبی
مدت اقامت
3
توضیحات
پرواز ایران ایر و ماهان ایر وایر عربیا -تاریخ رفت:5-8-9 آبان // تاریخ برگشت:8-11-12

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

3,130,000 تومان

3,790,000 تومان

2,800,000 تومان

2,360,000 تومان

3,130,000 تومان

3,790,000 تومان

2,800,000 تومان

2,360,000 تومان

3,280,000 تومان

4,075,000 تومان

2,880,000 تومان

2,380,000 تومان

3,585,000 تومان

4,675,000 تومان

3,040,000 تومان

2,380,000 تومان

3,595,000 تومان

4,695,000 تومان

3,040,000 تومان

2,380,000 تومان

4,170,000 تومان

5,850,000 تومان

3,250,000 تومان

2,380,000 تومان

3,950,000 تومان

5,370,000 تومان

3,210,000 تومان

2,380,000 تومان

4,190,000 تومان

5,870,000 تومان

3,350,000 تومان

2,400,000 تومان

3,780,000 تومان

5,145,000 تومان

3,940,000 تومان

2,300,000 تومان

4,325,000 تومان

3,090,000 تومان

3,440,000 تومان

2,450,000 تومان

4,635,000 تومان

6,715,000 تومان

3,595,000 تومان

2,300,000 تومان

4,375,000 تومان

6,125,000 تومان

3,495,000 تومان

2,300,000 تومان

4,275,000 تومان

6,040,000 تومان

3,290,000 تومان

2,400,000 تومان

4,295,000 تومان

6,085,000 تومان

3,400,000 تومان

2,400,000 تومان

4,295,000 تومان

6,085,000 تومان

3,400,000 تومان

2,400,000 تومان

4,525,000 تومان

6,540,000 تومان

3,520,000 تومان

2,400,000 تومان

4,635,000 تومان

6,710,000 تومان

3,600,000 تومان

2,450,000 تومان

4,790,000 تومان

7,070,000 تومان

3,650,000 تومان

2,400,000 تومان

4,935,000 تومان

7,310,000 تومان

3,650,000 تومان

2,450,000 تومان

5,400,000 تومان

8,295,000 تومان

3,955,000 تومان

2,400,000 تومان

6,390,000 تومان

10,216,000 تومان

4,475,000 تومان

2,450,000 تومان

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,130,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,130,000 تومان
کودک با تخت
2,800,000 تومان
کودک بی تخت
2,360,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,130,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,130,000 تومان
کودک با تخت
2,800,000 تومان
کودک بی تخت
2,360,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,280,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,280,000 تومان
کودک با تخت
2,880,000 تومان
کودک بی تخت
2,380,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,585,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,585,000 تومان
کودک با تخت
3,040,000 تومان
کودک بی تخت
2,380,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,595,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,595,000 تومان
کودک با تخت
3,040,000 تومان
کودک بی تخت
2,380,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,170,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,170,000 تومان
کودک با تخت
3,250,000 تومان
کودک بی تخت
2,380,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,950,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,950,000 تومان
کودک با تخت
3,210,000 تومان
کودک بی تخت
2,380,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,190,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,190,000 تومان
کودک با تخت
3,350,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,780,000 تومان
هر نفر1 تخته
3,780,000 تومان
کودک با تخت
3,940,000 تومان
کودک بی تخت
2,300,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,325,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,325,000 تومان
کودک با تخت
3,440,000 تومان
کودک بی تخت
2,450,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,635,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,635,000 تومان
کودک با تخت
3,595,000 تومان
کودک بی تخت
2,300,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,375,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,375,000 تومان
کودک با تخت
3,495,000 تومان
کودک بی تخت
2,300,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,275,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,275,000 تومان
کودک با تخت
3,290,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,295,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,295,000 تومان
کودک با تخت
3,400,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,295,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,295,000 تومان
کودک با تخت
3,400,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,525,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,525,000 تومان
کودک با تخت
3,520,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,635,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,635,000 تومان
کودک با تخت
3,600,000 تومان
کودک بی تخت
2,450,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,790,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,790,000 تومان
کودک با تخت
3,650,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4,935,000 تومان
هر نفر1 تخته
4,935,000 تومان
کودک با تخت
3,650,000 تومان
کودک بی تخت
2,450,000 تومان
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5,400,000 تومان
هر نفر1 تخته
5,400,000 تومان
کودک با تخت
3,955,000 تومان
کودک بی تخت
2,400,000 تومان
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,390,000 تومان
هر نفر1 تخته
6,390,000 تومان
کودک با تخت
4,475,000 تومان
کودک بی تخت
2,450,000 تومان
اطلاعات تور
عنوان تور تور دبی ویژه آبان ماه97
مدت اقامت 3 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 5 آبان تا 8 آبان
خدمات اقامت- ویزای عادی- بلیط رفت و برگشت -ترانسفر فرودگاهی –لیدر فارسی زبان - بیمهمسافرتی - اقامت در هتل با صبحانه
مدارک لازم اصل گذرنامه حداقل 7ماه اعتبار
توضیحات - نرخ کودک زیر 2 سال 500 هزارتومان می باشد -کنترل کلیه مدارک و گذرنامه مسافر از نظر اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. هتل ها و پرواز به صورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند . بیمه مفری جهت افراد بالای 60 سال اجباری و جداگانه محاسبه میگردد مالیات هتل 3* بازای هر شب 10 درهم هتل 4* بازای هر شب 15 درهم و هتل 5*بازای هر شب 20 درهم میباشد و پرداخت آن با مسافرین محترم است **درصورت درخواست تعداد شب بیشتر یا اقامت با نهار با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید. -- این پکیج با 3 ایرلاین ایران ایر و ماهان ایر و ایر عربیا پرواز دارد.

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :