تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور پوکت آبان97

3,250,000 تومان + 263 دلار شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. پوکت
7 شب

پرواز ماهان ایر - ویژه 18و24و25و26 آبان 97

نام شهر
پوکت
مدت اقامت
7
توضیحات
پرواز ماهان ایر - ویژه 18و24و25و26 آبان 97

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

3,150,000 + 263دلار

3,150,000 + 354دلار

3,150,000 + 263دلار

3,150,000 + 200دلار

3,150,000 + 270دلار

3,150,000 + 382دلار

3,150,000 + 270دلار

3,150,000 + 200دلار

3,150,000+ 263 دلار

3,150,000+ 396دلار

3,150,000+ 277دلار

3,150,000+ 207دلار

3,150,000+ 296دلار

3,150,000+ 429دلار

3,150,000+ 296دلار

3,150,000+ 212دلار

3,150,000+ 317دلار

3,150,000+ 417دلار

3,150,000+ 317دلار

3,150,000+ 219دلار

3,150,000+ 324دلار

3,150,000+ 245دلار

3,150,000+ 324دلار

3,150,000+ 226دلار

3,150,000+ 433دلار

3,150,000+ 501دلار

3,150,000+ 433دلار

3,150,000+ 265دلار

3,150,000+ 545دلار

3,150,000+ 741دلار

3,150,000+ 545دلار

3,150,000+ 272دلار

3,150,000+ 461دلار

3,150,000+ 755دلار

3,150,000+ 461دلار

3,150,000+ 272دلار

3,150,000+ 490دلار

3,150,000+ 812دلار

3,150,000+ 490دلار

3,150,000+ 287دلار

درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000 + 263دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000 + 263دلار
کودک با تخت
3,150,000 + 263دلار
کودک بی تخت
3,150,000 + 200دلار
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000 + 270دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000 + 270دلار
کودک با تخت
3,150,000 + 270دلار
کودک بی تخت
3,150,000 + 200دلار
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 263 دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 263 دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 277دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 207دلار
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 296دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 296دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 296دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 212دلار
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 317دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 317دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 317دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 219دلار
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 324دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 324دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 324دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 226دلار
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 433دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 433دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 433دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 265دلار
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 545دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 545دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 545دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 272دلار
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 461دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 461دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 461دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 272دلار
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3,150,000+ 490دلار
هر نفر1 تخته
3,150,000+ 490دلار
کودک با تخت
3,150,000+ 490دلار
کودک بی تخت
3,150,000+ 287دلار
اطلاعات تور
عنوان تور تور پوکت آبان97
مدت اقامت 7 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 23 آبان تا 1 آذر
خدمات پرواز ماهان ایر - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه - پرواز داخلی - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - ویزا
مدارک لازم پاسپورت با 7ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک - 1 قطعه عکس رنگی 3*4 - آدرس، شغل،شماره تماس مسافر
توضیحات قیمت کودک زیر 2 سال 1200000 تومان می باشد.

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :