تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

تور باکو 10و 17و 24 دی ماه ۹۷ | 3 شبه

2.525.000 شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. باکو
3 شب

پرواز ایران ایر ویژه (10تا13دی/ 17تا20دی/ 24تا27دی) 97

نام شهر
باکو
مدت اقامت
3
توضیحات
پرواز ایران ایر ویژه (10تا13دی/ 17تا20دی/ 24تا27دی) 97

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

2,525,000

2,855,000

-

1,995,000

2,545,000

2,895,000

-

1,995,000

2,595,000

2,995,000

-

1,695,000

2,725,000

3,175,000

-

1,695,000

2,875,000

3,445,000

-

1,695,000

2,745,000

3,495,000

-

1,995,000

2,925,000

3,715,000

-

1,995,000

2.875.000

3.525.000

-

1,995,000

3.145.000

4.445.000

-

1.995.000

3.375.000

4.545.000

-

1,995,000

3.645.000

4.845.000

-

1,995,000

4.345.000

5.445.000

-

1.995.000

4.395.000

5.445.000

-

1.995.000

4.495.000

5.645.000

-

1.995.000

5.045.000

5.695.000

-

1.995.000

5.095.000

5.725.000

-

1.995.000

5.445.000

8.575.000

-

1.995.000

5.845.000

9.345.000

-

1.995.000

2.565.000

3.085.000

-

1.995.000

2.895.000

3.645.000

-

1,990,000

2.925.000

3.695.000

-

1,990,000

6,195,000

9.895.000

-

1,990,000

نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,525,000
هر نفر1 تخته
2,525,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,545,000
هر نفر1 تخته
2,545,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,595,000
هر نفر1 تخته
2,595,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,695,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,725,000
هر نفر1 تخته
2,725,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,695,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,875,000
هر نفر1 تخته
2,875,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,695,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,745,000
هر نفر1 تخته
2,745,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2,925,000
هر نفر1 تخته
2,925,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.875.000
هر نفر1 تخته
2.875.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.145.000
هر نفر1 تخته
3.145.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.375.000
هر نفر1 تخته
3.375.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.645.000
هر نفر1 تخته
3.645.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,995,000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4.345.000
هر نفر1 تخته
4.345.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4.395.000
هر نفر1 تخته
4.395.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
4.495.000
هر نفر1 تخته
4.495.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5.045.000
هر نفر1 تخته
5.045.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5.095.000
هر نفر1 تخته
5.095.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5.445.000
هر نفر1 تخته
5.445.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
5.845.000
هر نفر1 تخته
5.845.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.565.000
هر نفر1 تخته
2.565.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1.995.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.895.000
هر نفر1 تخته
2.895.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,990,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
2.925.000
هر نفر1 تخته
2.925.000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,990,000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
6,195,000
هر نفر1 تخته
6,195,000
کودک با تخت
-
کودک بی تخت
1,990,000
اطلاعات تور
عنوان تور تور باکو 10و 17و 24 دی ماه ۹۷ | 3 شبه
مدت اقامت 3 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 10 دی تا 13 دی
خدمات پرواز ایران ایر و ماهان - 3 شب اقامت - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - گشت شهری
مدارک لازم اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
توضیحات پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد نرخ کودک زیر دو سال 190/000 تومان میباشد پرداخت 50% مبلغ تورهنگام درخواست الزامی میباشد و درصورت عدم تسویه به موقع تورهای خریداری شده مبالغ مربوط براساس نرخ روز پروازی محاسبه خواهدشد تحویل مدارک 24 ساعته الزامی می باشد در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود ویزای فرودگاهی 26$ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :