تایسیز پرواز پارسیان

021-49193000

دبی 3شب| 29 دی97| ایران ایر

3.250.000 شروع قیمت :
مقاصد
نام شهر
مدت اقامت
توضیحات
1. دبی
3 شب

دبی 3شب| 29دی | پرواز ایران ایر

نام شهر
دبی
مدت اقامت
3
توضیحات
دبی 3شب| 29دی | پرواز ایران ایر

هتل های قابل ارائه
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بی تخت

3.250.000

4.150.000

3.150.000

2.920.000

3.700.000

4.800.000

3.600.000

2.920.000

3.800.000

5.100.000

3.700.000

2.920.000

3.890.000

5.100.000

3.790.000

2.920.000

3.900.000

5.300.000

3.800.000

2.920.000

3.900.000

5.300.000

3.800.000

2.920.000

3.990.000

5.200.000

3.890.000

2.920.000

درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.250.000
هر نفر1 تخته
3.250.000
کودک با تخت
3.150.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
HB

هر نفر۲ تخته
3.700.000
هر نفر1 تخته
3.700.000
کودک با تخت
3.600.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.800.000
هر نفر1 تخته
3.800.000
کودک با تخت
3.700.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.890.000
هر نفر1 تخته
3.890.000
کودک با تخت
3.790.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
BB

هر نفر۲ تخته
3.900.000
هر نفر1 تخته
3.900.000
کودک با تخت
3.800.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
HB

هر نفر۲ تخته
3.900.000
هر نفر1 تخته
3.900.000
کودک با تخت
3.800.000
کودک بی تخت
2.920.000
نام هتل
درجه هتل

خدمات هتل
HB

هر نفر۲ تخته
3.990.000
هر نفر1 تخته
3.990.000
کودک با تخت
3.890.000
کودک بی تخت
2.920.000
اطلاعات تور
عنوان تور دبی 3شب| 29 دی97| ایران ایر
مدت اقامت 3 شب
مبدا تهران
نوع سفر هوائی
شروع پایان 29 دی تا 2 بهمن
خدمات ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سامان شاتل خرید بلیط ، ویزا شاتل ساحل راهنمای فارسی زبان
مدارک لازم اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه
توضیحات بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد.

تورهای مشابه

هتل مرتبط

هتل در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت هتل مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

مقالات مرتبط

مقالات و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت مقالات مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :

اخبار مرتبط

اخبار و اطلاعات در مورد مقصد گردشگری در تمامی مسافرت های داخلی و خارجی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد مقصد مورد نظر به ما بدهد و همواره این اطلاعات در تصمیم گیری مسافران تاثیر گذار بوده است، در این قسمت اخبار مرتبط با مسیر مورد نظر لیست شده است :